مقایسه ملک ها

رهن و اجارهفوق العاده
10,000,000 تومان12,000,000 تومان/ماهیانه
ویلای استخر دار
رهن و اجارهفوق العاده

اجاره خانه ویلایی

البرز - هشتگرد - هشتگرد سعید آباد

اتاق: 4سرویس: 1متر مربع: 6600

ویلا

arash

6 ماه پیش

10,000,000 تومان12,000,000 تومان/ماهیانه

اتاق: 4سرویس: 1متر مربع: 6600

ویلا

6 ماه پیش