مقایسه ملک ها

فروش
850,000,000 تومان
فروش

مغازه

منطقه 18 - هفده شهریور

سرویس: 3متر مربع: 30

مغازه / غرفه

mosavii

4 ماه پیش

850,000,000 تومان

سرویس: 3متر مربع: 30

مغازه / غرفه

4 ماه پیش