مقایسه ملک ها

فروش
توافقی
مستغلات
فروش

مستغلات

تهران / منطقه06 / گاندی / آرژانتین - وزراء

متر مربع: 4200

مستغلات

حیدری

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 4200

مستغلات

4 ماه پیش