مقایسه ملک ها

رهن و اجارهاداری
550,000,000 تومان
رهن و اجارهاداری

دفتر کار

ولنجک میدان دانشگاه

اتاق: 3متر مربع: 200

واحد اداری / تجاری

رحمتی

5 ماه پیش

550,000,000 تومان

اتاق: 3متر مربع: 200

واحد اداری / تجاری

5 ماه پیش

رهن و اجاره
200,000,000 تومان10,000,000 تومان/ماهیانه
املاک نیاز تو
رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان

تهران - ولنجک - خ ٢٢

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان مسکونی

Ebrahim

6 ماه پیش

200,000,000 تومان10,000,000 تومان/ماهیانه

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش