مقایسه ملک ها

فروش
63,350,000,000 تومان
فروش

خانه كلنگي

تهران، خیابان وليعصر، ایران

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 125

کلنگی

رحمتی

5 ماه پیش

63,350,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 125

کلنگی

5 ماه پیش