مقایسه ملک ها

63,350,000,000 تومان

خانه كلنگي

تهران، خیابان وليعصر، ایران

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 125

کلنگی

رحمتی

3 سال پیش

63,350,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 125

کلنگی

3 سال پیش