مقایسه ملک ها

1,169,000,000 تومان

آپارتمان

تهران / منطقه03 / ونک / ونک شیخ بهایی شمالی

اتاق: 3متر مربع: 167

آپارتمان مسکونی

majidii

3 سال پیش

1,169,000,000 تومان

اتاق: 3متر مربع: 167

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

650,000,000 تومان

آپارتمان

تهران ونک سئول

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان مسکونی

رحمتی

3 سال پیش

650,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

975,000,000 تومان

آپارتمان

ونک، تهران، استان تهران، ایران

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 195

آپارتمان مسکونی

رحمتی

3 سال پیش

975,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 195

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

621,000,000 تومان

آپارتمان

ونک، تهران

اتاق: 2متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

رحمتی

3 سال پیش

621,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش