مقایسه ملک ها

فروش
20,000,000,000 تومان
فروش

خانه كلنگي

تهران، خیابان پاسداران

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 140

کلنگی

رحمتی

5 ماه پیش

20,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 140

کلنگی

5 ماه پیش

فروشفوق العاده
89,500,000 تومان
املاک نیاز تو
فروشفوق العاده

آپارتمان مسکونی

خیابان پاسداران گل نبی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

reza

6 ماه پیش

89,500,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش