مقایسه ملک ها

20,000,000,000 تومان

خانه كلنگي

تهران، خیابان پاسداران

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 140

کلنگی

رحمتی

7 ماه پیش

20,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 140

کلنگی

7 ماه پیش

89,500,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان مسکونی

خیابان پاسداران گل نبی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

reza

8 ماه پیش

89,500,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

8 ماه پیش