مقایسه ملک ها

20,000,000,000 تومان

خانه كلنگي

تهران، خیابان پاسداران

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 140

کلنگی

رحمتی

3 سال پیش

20,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 140

کلنگی

3 سال پیش

89,500,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان مسکونی

خیابان پاسداران گل نبی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

reza

4 سال پیش

89,500,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش