مقایسه ملک ها

فروش
30,000,000 تومان
فروش

اپارتمان

پاكدشت

اتاق: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

رضا

6 ماه پیش

30,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش