مقایسه ملک ها

200,000,000 تومان
آپارتمان فاز یک پرند

آپارتمان

شهر رباط کریم - پرند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

shirzad

3 سال پیش

200,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

650,000,000 تومان

مغازه

رباط کریم - پرند

سرویس: 1متر مربع: 57

مغازه / غرفه

رضائی

3 سال پیش

650,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 57

مغازه / غرفه

3 سال پیش