مقایسه ملک ها

فروش
200,000,000 تومان
آپارتمان فاز یک پرند
فروش

آپارتمان

شهر رباط کریم - پرند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

shirzad

4 ماه پیش

200,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
650,000,000 تومان
فروش

مغازه

رباط کریم - پرند

سرویس: 1متر مربع: 57

مغازه / غرفه

رضائی

4 ماه پیش

650,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 57

مغازه / غرفه

4 ماه پیش