مقایسه ملک ها

1,800,000,000 تومان

مغازه

منطقه 5 - پونک شمالی

متر مربع: 20

مغازه / غرفه

ahamaddi

3 سال پیش

1,800,000,000 تومان

متر مربع: 20

مغازه / غرفه

3 سال پیش