مقایسه ملک ها

فروش
1,800,000,000 تومان
فروش

مغازه

منطقه 5 - پونک شمالی

متر مربع: 20

مغازه / غرفه

ahamaddi

4 ماه پیش

1,800,000,000 تومان

متر مربع: 20

مغازه / غرفه

4 ماه پیش