مقایسه ملک ها

315,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 1 - چیذر

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

hadii

4 سال پیش

315,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش