مقایسه ملک ها

فروش
208,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

منطقه 8 - کرمان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 82

آپارتمان مسکونی

moiri

4 ماه پیش

208,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 82

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
205,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

منطقه 8 - کرمان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

آپارتمان مسکونی

امیر یحیایی

4 ماه پیش

205,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
170,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

منطقه 8 - کرمان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 51

آپارتمان مسکونی

meshgani

4 ماه پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 51

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش