مقایسه ملک ها

110,000,000 تومان

زمین

کلاردشت بعد از بنفشه ده

زمین

رحمتی

3 سال پیش

110,000,000 تومان

3 سال پیش