مقایسه ملک ها

110,000,000 تومان

زمین

کلاردشت بعد از بنفشه ده

زمین

رحمتی

4 سال پیش

110,000,000 تومان

4 سال پیش