مقایسه ملک ها

120,000,000 تومان
آپارتمان محکم

آپارتمان

منطقه 12 - کوثر

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 60

آپارتمان مسکونی

jaffarii

6 ماه پیش

120,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 60

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش