مقایسه ملک ها

فروش
285,000,000 تومان
فروش

مغازه

منطقه 1 - گلاب دره

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

bagherii

4 ماه پیش

285,000,000 تومان

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

4 ماه پیش