مقایسه ملک ها

516,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 22 - گلستان غربي

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 111

آپارتمان مسکونی

nasiri

11 ماه پیش

516,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 111

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش