مقایسه ملک ها

فروش
93,750,000 تومان
آپارتمان
فروش

آپارتمان

شهریار - مارلیک - گلها

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

93,750,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی