مقایسه ملک ها

722,000,000 تومان
فروش آپارتمان یوسف آباد

آپارتمان

منطقه 6 - یوسف آباد- امیرآباد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 83

آپارتمان مسکونی

س روشن

3 سال پیش

722,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 83

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

957,000,000 تومان

آپارتمان

یوسف آباد بیستون

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 110

آپارتمان مسکونی

رحمتی

3 سال پیش

957,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 110

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

884,000,000 تومان

آپارتمان

یوسف آباد، منطقه ۶، تهران

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان مسکونی

رحمتی

3 سال پیش

884,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

325,000,000 تومان

آپارتمان

یوسف آباد، منطقه ۶

اتاق: 3متر مربع: 130

آپارتمان مسکونی

رحمتی

3 سال پیش

325,000,000 تومان

اتاق: 3متر مربع: 130

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

612,000,000 تومان

دفتر کار

یوسف آباد اسدآبادی

اتاق: 2متر مربع: 72

واحد اداری / تجاری

رحمتی

3 سال پیش

612,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 72

واحد اداری / تجاری

3 سال پیش

536,000,000 تومان

آپارتمان

یوسف آباد، منطقه ۶، تهران

اتاق: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

رحمتی

3 سال پیش

536,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

18,750,000,000 تومان

خانه كلنگي

یوسف آباد، منطقه ۶

سرویس: 1

کلنگی

رحمتی

3 سال پیش

18,750,000,000 تومان

سرویس: 1

کلنگی

3 سال پیش

75,400,000 تومان

آپارتمان

یوسف آباد بوعلی سینا

اتاق: 3متر مربع: 112

آپارتمان مسکونی

رحمتی

3 سال پیش

75,400,000 تومان

اتاق: 3متر مربع: 112

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

18,750,000,000 تومان

خانه كلنگي

یوسف آباد، منطقه ۶

اتاق: 4متر مربع: 500

کلنگی

رحمتی

3 سال پیش

18,750,000,000 تومان

اتاق: 4متر مربع: 500

کلنگی

3 سال پیش