مقایسه ملک ها

مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا

مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا

مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا

در این پست قصد داریم در مورد مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا  بپردازیم.

مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا

مولفه ها و شاخصهای در نظر گرفته شده  برای رتبه بندی  شهرهای هوشمند متوسط در سطح اروپا به شرح ذیل است:

  • اقتصاد هوشمند ( روح نوآوری، کارآفرینی ، برند و تصویر اقتصادی ، بهره وری ، انعطاف پذیری بازار کار ، ارتباط با محیط بین الملل و قابلیت تغییر )
  • ساکنان هوشمند ( صلاحیت ، میل به آموزش و یادگیری ، تنوع قومی و نژادی ، انعطاف پذیری ، خلاقیت ، تفکرات جهانی و سطح مشارکت در زندگی جمعی )
  • سیستم اداره هوشمند ( مشارکت در سطوح تصمیم گیری ، خدمات عمومی و اجتماعی ، شفافیت ، چشم انداز استراتژیهای سیاسی )
  • حمل و نقل هوشمند ( دسترسی محلی ، دسترسی ملی و بین المللی ، میزان در دسترس بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات، پایادار ، خلاق و امن بودن سیستم حمل و نقل )
  • محیط زیست هوشمند ( جذابیت محیطی ، میزان آلودگی ، حفاظت از محیط زیست ، منابع پایدار ، مدیریت)
  • زندگی هوشمند ( فرهنگ ، بهداشت ، ایمنی فردی ، کیفیت مسکن ، آموزش و پرورش ، جذب توریست ، انسجام اجتماعی )

مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا

منبع : املاک نیاز تو

نوشته های مشابه

نتایج رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا

نتایج رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا در این پست قصد...

ادامه مطلب

معیار انتخاب شهرهای هوشمند

معیار انتخاب شهرهای هوشمند در مقاله قبل در مورد مولفه...

ادامه مطلب

ویژگی های خانه هوشمند(۲)

ادامه ویژگی های خانه هوشمند در پست قبل درباره ویژگی...

ادامه مطلب