مقایسه ملک ها

245,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان موقعیت اداری

babaii

3 سال پیش

245,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان موقعیت اداری

3 سال پیش

1,288,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 112

آپارتمان موقعیت اداری

teehraani

3 سال پیش

1,288,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 112

آپارتمان موقعیت اداری

3 سال پیش

1,200,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 212

آپارتمان موقعیت اداری

taghaavii

3 سال پیش

1,200,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 212

آپارتمان موقعیت اداری

3 سال پیش

521,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان موقعیت اداری

shahi

3 سال پیش

521,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان موقعیت اداری

3 سال پیش

225,000,000 تومان
املاک نیاز تو

سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان موقعیت اداری

kheradmand

3 سال پیش

225,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان موقعیت اداری

3 سال پیش

توافقی
رهن و اجاره اداری

رهن و اجاره اداری

ملاصدرا - شیخ بهائی

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان موقعیت اداری

kazemi

4 سال پیش

توافقی

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان موقعیت اداری

4 سال پیش