مقایسه ملک ها

فروش
245,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان موقعیت اداری

babaii

1 ماه پیش

245,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان موقعیت اداری

1 ماه پیش

فروش
1,288,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

مسکونی موقعیت اداری

سعادت آباد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 112

آپارتمان موقعیت اداری

teehraani

1 ماه پیش

1,288,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 112

آپارتمان موقعیت اداری

1 ماه پیش

فروش
1,200,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

مسکونی موقعیت اداری

شهید قندی

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 212

آپارتمان موقعیت اداری

taghaavii

1 ماه پیش

1,200,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 212

آپارتمان موقعیت اداری

1 ماه پیش

فروش
521,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

مسکونی موقعیت اداری

سهروردی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان موقعیت اداری

shahi

1 ماه پیش

521,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان موقعیت اداری

1 ماه پیش

فروش
225,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

مسکونی موقعیت اداری

شهر رباط کریم

سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان موقعیت اداری

kheradmand

1 ماه پیش

225,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان موقعیت اداری

1 ماه پیش

رهن و اجاره
توافقی
رهن و اجاره اداری
رهن و اجاره

رهن و اجاره اداری

ملاصدرا - شیخ بهائی

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان موقعیت اداری

kazemi

6 ماه پیش

توافقی

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان موقعیت اداری

6 ماه پیش