مقایسه ملک ها

4,032,000,000 تومان

فروش ملک کلنگی

استان تهران، تهران، فلکه دوم صادقیه، ایران

اتاق: 6سرویس: 2متر مربع: 340

آپارتمان موقعیت اداری

amir6440

1 هفته پیش

4,032,000,000 تومان

اتاق: 6سرویس: 2متر مربع: 340

آپارتمان موقعیت اداری

1 هفته پیش

245,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان موقعیت اداری

babaii

6 ماه پیش

245,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان موقعیت اداری

6 ماه پیش

1,288,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 112

آپارتمان موقعیت اداری

teehraani

6 ماه پیش

1,288,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 112

آپارتمان موقعیت اداری

6 ماه پیش

1,200,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 212

آپارتمان موقعیت اداری

taghaavii

6 ماه پیش

1,200,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 212

آپارتمان موقعیت اداری

6 ماه پیش

521,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان موقعیت اداری

shahi

6 ماه پیش

521,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان موقعیت اداری

6 ماه پیش

225,000,000 تومان
املاک نیاز تو

سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان موقعیت اداری

kheradmand

6 ماه پیش

225,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان موقعیت اداری

6 ماه پیش

توافقی
رهن و اجاره اداری

رهن و اجاره اداری

ملاصدرا - شیخ بهائی

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان موقعیت اداری

kazemi

11 ماه پیش

توافقی

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان موقعیت اداری

11 ماه پیش