مقایسه ملک ها

515,000,000 تومان
فروش آپارتمان مسکونی تک واحدی

آپارتمان مسکونی

استان تهران، میدان معلم

اتاق: 3سرویس: 1متر: 212

آپارتمان مسکونی

ahmad

2 سال پیش

515,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر: 212

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش