مقایسه ملک ها

رهن و اجارهاداری
550,000,000 تومان
رهن و اجارهاداری

دفتر کار

ولنجک میدان دانشگاه

اتاق: 3متر مربع: 200

واحد اداری / تجاری

رحمتی

5 ماه پیش

550,000,000 تومان

اتاق: 3متر مربع: 200

واحد اداری / تجاری

5 ماه پیش

فروش
612,000,000 تومان
فروش

دفتر کار

یوسف آباد اسدآبادی

اتاق: 2متر مربع: 72

واحد اداری / تجاری

رحمتی

5 ماه پیش

612,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 72

واحد اداری / تجاری

5 ماه پیش

فروش
850,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

واحد اداری

جردن

سرویس: 1متر مربع: 90

واحد اداری / تجاری

وفای

6 ماه پیش

850,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 90

واحد اداری / تجاری

6 ماه پیش