مقایسه ملک ها

1,850,000,000 تومان

فروش زمین اکازیون

رودبار، استان گیلان، ایران

زمین

wecandoitgod

6 روز پیش

1,850,000,000 تومان

6 روز پیش

20,000,000,000 تومان
آگهی فروش زمین

زمین

سوهانک

متر مربع: 1824

زمین

sanati

10 ماه پیش

20,000,000,000 تومان

متر مربع: 1824

زمین

10 ماه پیش

3,600,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

قاسم آباد

متر مربع: 501

زمین

sortchi

10 ماه پیش

3,600,000,000 تومان

متر مربع: 501

زمین

10 ماه پیش

2,740,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهریار

متر مربع: 5440

زمین

aafshaar

10 ماه پیش

2,740,000,000 تومان

متر مربع: 5440

زمین

10 ماه پیش

47,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهریار

متر مربع: 500

زمین

abdos

10 ماه پیش

47,000,000 تومان

متر مربع: 500

زمین

10 ماه پیش

60,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

ملارد

متر مربع: 150

زمین

maeri

10 ماه پیش

60,000,000 تومان

متر مربع: 150

زمین

10 ماه پیش

250,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهر ری

متر مربع: 510

زمین

nikdel

10 ماه پیش

250,000,000 تومان

متر مربع: 510

زمین

10 ماه پیش

6,285,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

اسلام‌شهر

متر مربع: 62850

زمین

ghanbaari

10 ماه پیش

6,285,000,000 تومان

متر مربع: 62850

زمین

10 ماه پیش

500,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهر ری

متر مربع: 10000

زمین

taghijafar

10 ماه پیش

500,000,000 تومان

متر مربع: 10000

زمین

10 ماه پیش