مقایسه ملک ها

توافقی
توافقی

متر مربع: 800

زمین

7 ماه پیش

متر مربع: 1850

زمین

iraj

9 ماه پیش

متر مربع: 1850

زمین

9 ماه پیش

720,000,000 تومان

متر مربع: 1800

زمین

danialmiar

1 سال پیش

720,000,000 تومان

متر مربع: 1800

زمین

1 سال پیش

200,000,000 تومان

متر مربع: 1300

زمین

moha1357

1 سال پیش

200,000,000 تومان

متر مربع: 1300

زمین

1 سال پیش

1,850,000,000 تومان

فروش زمین اکازیون

رودبار، استان گیلان، ایران

زمین

wecandoitgod

2 سال پیش

1,850,000,000 تومان

2 سال پیش

20,000,000,000 تومان
آگهی فروش زمین

زمین

سوهانک

متر مربع: 1824

زمین

sanati

3 سال پیش

20,000,000,000 تومان

متر مربع: 1824

زمین

3 سال پیش

3,600,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

قاسم آباد

متر مربع: 501

زمین

sortchi

3 سال پیش

3,600,000,000 تومان

متر مربع: 501

زمین

3 سال پیش

2,740,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهریار

متر مربع: 5440

زمین

aafshaar

3 سال پیش

2,740,000,000 تومان

متر مربع: 5440

زمین

3 سال پیش