مقایسه ملک ها

60,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

ملارد

متر مربع: 150

زمین

maeri

2 سال پیش

60,000,000 تومان

متر مربع: 150

زمین

2 سال پیش

250,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهر ری

متر مربع: 510

زمین

nikdel

2 سال پیش

250,000,000 تومان

متر مربع: 510

زمین

2 سال پیش

6,285,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

اسلام‌شهر

متر مربع: 62850

زمین

ghanbaari

2 سال پیش

6,285,000,000 تومان

متر مربع: 62850

زمین

2 سال پیش

500,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهر ری

متر مربع: 10000

زمین

taghijafar

2 سال پیش

500,000,000 تومان

متر مربع: 10000

زمین

2 سال پیش

400,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهر اسلام‌شهر

متر مربع: 1000

زمین

davardan

2 سال پیش

400,000,000 تومان

متر مربع: 1000

زمین

2 سال پیش

450,000,000 تومان

زمین

دماوند

متر مربع: 1000

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

450,000,000 تومان

متر مربع: 1000

زمین

2 سال پیش

700,000,000 تومان

زمین

دماوند

متر مربع: 400

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

700,000,000 تومان

متر مربع: 400

زمین

2 سال پیش

650,000,000 تومان
فروش زمین استثنایی

زمین

دماوند

متر مربع: 765

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

650,000,000 تومان

متر مربع: 765

زمین

2 سال پیش

370,000,000 تومان
فروش باغ استثنایی در دماوند

زمین

دماوند

متر مربع: 700

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

370,000,000 تومان

متر مربع: 700

زمین

2 سال پیش