مقایسه ملک ها

6,000,000,000 تومان

متر مربع: 1700

مستغلات

salarieh

1 سال پیش

6,000,000,000 تومان

متر مربع: 1700

مستغلات

1 سال پیش

توافقی
مستغلات

مستغلات

تهران / منطقه06 / گاندی / آرژانتین - وزراء

متر مربع: 4200

مستغلات

حیدری

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 4200

مستغلات

2 سال پیش

1,400,000,000 تومان

مستغلات

بنی هاشم, تهران

اتاق: 2متر مربع: 61

مستغلات

رحمتی

2 سال پیش

1,400,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 61

مستغلات

2 سال پیش

1,250,000,000 تومان

مستغلات

سوهانک, تهران

اتاق: 2متر مربع: 145

مستغلات

رحمتی

2 سال پیش

1,250,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 145

مستغلات

2 سال پیش