مقایسه ملک ها

توافقی
مستغلات

مستغلات

تهران / منطقه06 / گاندی / آرژانتین - وزراء

متر مربع: 4200

مستغلات

حیدری

10 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 4200

مستغلات

10 ماه پیش

1,400,000,000 تومان

مستغلات

بنی هاشم, تهران

اتاق: 2متر مربع: 61

مستغلات

رحمتی

11 ماه پیش

1,400,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 61

مستغلات

11 ماه پیش

1,250,000,000 تومان

مستغلات

سوهانک, تهران

اتاق: 2متر مربع: 145

مستغلات

رحمتی

11 ماه پیش

1,250,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 145

مستغلات

11 ماه پیش