مقایسه ملک ها

فروش
توافقی
مستغلات
فروش

مستغلات

تهران / منطقه06 / گاندی / آرژانتین - وزراء

متر مربع: 4200

مستغلات

حیدری

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 4200

مستغلات

4 ماه پیش

فروش
1,400,000,000 تومان
فروش

مستغلات

بنی هاشم, تهران

اتاق: 2متر مربع: 61

مستغلات

رحمتی

5 ماه پیش

1,400,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 61

مستغلات

5 ماه پیش

فروش
1,250,000,000 تومان
فروش

مستغلات

سوهانک, تهران

اتاق: 2متر مربع: 145

مستغلات

رحمتی

5 ماه پیش

1,250,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 145

مستغلات

5 ماه پیش