مقایسه ملک ها

8,000,000,000 تومان

فروش مجتمع تجاری مسکونی با سوله

فیروزکوه - 500 متر بعد از میدان سپاه - نرسیده به تامین اجتماعی نمایندگی سایپا

اتاق: 8سرویس: 7متر مربع: 1700

مستغلات

salarieh

2 سال پیش

8,000,000,000 تومان

اتاق: 8سرویس: 7متر مربع: 1700

مستغلات

2 سال پیش

توافقی
مستغلات

مستغلات

تهران / منطقه06 / گاندی / آرژانتین - وزراء

متر مربع: 4200

مستغلات

حیدری

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 4200

مستغلات

3 سال پیش

1,400,000,000 تومان

مستغلات

بنی هاشم, تهران

اتاق: 2متر مربع: 61

مستغلات

رحمتی

3 سال پیش

1,400,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 61

مستغلات

3 سال پیش

1,250,000,000 تومان

مستغلات

سوهانک, تهران

اتاق: 2متر مربع: 145

مستغلات

رحمتی

3 سال پیش

1,250,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 145

مستغلات

3 سال پیش