مقایسه ملک ها

200,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 71

خانه

hamidian

1 سال پیش

200,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 71

خانه

1 سال پیش

850,000,000 تومان
خرید خانه دو طبقه

خانه دو طبقه ۵۸ متری تجریش

تجریش, تهران, استان تهران, ایران

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 58

خانه

torabiali

1 سال پیش

850,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 58

خانه

1 سال پیش

210,000,000 تومان
خرید خانه مسکونی در نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

خانه

dehabadi

1 سال پیش

210,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

خانه

1 سال پیش

1,200,000,000 تومان
خانه مسکونی سه واحدی

خانه مسکونی

سعادت آباد

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 142

خانه

soltani

1 سال پیش

1,200,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 142

خانه

1 سال پیش

950,000,000 تومان

خانه مسکونی

جنت آباد جنوبی

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 155

خانه

rajaabi

1 سال پیش

950,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 155

خانه

1 سال پیش

560,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 112

خانه

hoseini

1 سال پیش

560,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 112

خانه

1 سال پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 72

خانه

astane

1 سال پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 72

خانه

1 سال پیش

500,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 130

خانه

naazari

1 سال پیش

500,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 130

خانه

1 سال پیش

195,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 62

خانه

raahimi

1 سال پیش

195,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 62

خانه

1 سال پیش