مقایسه ملک ها

فروش
200,000,000 تومان
فروش

خانه مسکونی

حشمتیه

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 71

خانه

hamidian

1 ماه پیش

200,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 71

خانه

1 ماه پیش

فروشمسکونی
850,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروشمسکونی

خانه دو طبقه ۵۸ متری تجریش

تجریش, تهران, استان تهران, ایران

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 58

خانه

torabiali

1 ماه پیش

850,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 58

خانه

1 ماه پیش

فروش
210,000,000 تومان
خانه مسکونی در نیاز تو
فروش

خانه مسکونی

مشیریه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

خانه

dehabadi

1 ماه پیش

210,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

خانه

1 ماه پیش

فروش
1,200,000,000 تومان
خانه مسکونی سه واحدی
فروش

خانه مسکونی

سعادت آباد

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 142

خانه

soltani

1 ماه پیش

1,200,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 142

خانه

1 ماه پیش

فروش
950,000,000 تومان
فروش

خانه مسکونی

جنت آباد جنوبی

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 155

خانه

rajaabi

1 ماه پیش

950,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 155

خانه

1 ماه پیش

فروش
560,000,000 تومان
فروش

خانه مسکونی

تجریش

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 112

خانه

hoseini

1 ماه پیش

560,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 112

خانه

1 ماه پیش

فروش
170,000,000 تومان
فروش

خانه مسکونی

بومهن

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 72

خانه

astane

1 ماه پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 72

خانه

1 ماه پیش

فروش
500,000,000 تومان
فروش

خانه مسکونی

قرچک

اتاق: 2متر مربع: 130

خانه

naazari

1 ماه پیش

500,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 130

خانه

1 ماه پیش

فروش
195,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

خانه مسکونی

صددستگاه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 62

خانه

raahimi

1 ماه پیش

195,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 62

خانه

1 ماه پیش