مقایسه ملک ها

90,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 104

خانه

سعید توتیان

2 سال پیش

90,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 104

خانه

2 سال پیش

90,000,000 تومان
خانه مسکونی در املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

خانه

سعید توتیان

2 سال پیش

90,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

خانه

2 سال پیش

800,000,000 تومان

اتاق: 6متر مربع: 85

خانه

fatemi

2 سال پیش

800,000,000 تومان

اتاق: 6متر مربع: 85

خانه

2 سال پیش