مقایسه ملک ها

450,000,000 تومان
کلنگی

کلنگی

منطقه 20 - ظهیر آباد و ابن بابویه

متر مربع: 90

کلنگی

abasssi

3 سال پیش

450,000,000 تومان

متر مربع: 90

کلنگی

3 سال پیش

750,000,000 تومان
خانه کلنگی

خانه کلنگی

سلسبیل جنوبی، منطقه ۱۰

متر مربع: 130

کلنگی

farshidd

3 سال پیش

750,000,000 تومان

متر مربع: 130

کلنگی

3 سال پیش

18,750,000,000 تومان

خانه كلنگي

یوسف آباد، منطقه ۶

سرویس: 1

کلنگی

رحمتی

3 سال پیش

18,750,000,000 تومان

سرویس: 1

کلنگی

3 سال پیش

20,000,000,000 تومان

خانه كلنگي

تهران، خیابان پاسداران

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 140

کلنگی

رحمتی

3 سال پیش

20,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 140

کلنگی

3 سال پیش

156,000,000,000 تومان

خانه كلنگي

آرژانتین, تهران

کلنگی

رحمتی

3 سال پیش

156,000,000,000 تومان

کلنگی

3 سال پیش

63,350,000,000 تومان

خانه كلنگي

تهران، خیابان وليعصر، ایران

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 125

کلنگی

رحمتی

3 سال پیش

63,350,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 125

کلنگی

3 سال پیش

28,000,000,000 تومان

خانه كلنگي

دولت, تهران

کلنگی

رحمتی

3 سال پیش

28,000,000,000 تومان

کلنگی

3 سال پیش