مقایسه ملک ها

450,000,000 تومان
کلنگی

کلنگی

منطقه 20 - ظهیر آباد و ابن بابویه

متر مربع: 90

کلنگی

abasssi

9 ماه پیش

450,000,000 تومان

متر مربع: 90

کلنگی

9 ماه پیش

750,000,000 تومان
خانه کلنگی

خانه کلنگی

سلسبیل جنوبی، منطقه ۱۰

متر مربع: 130

کلنگی

farshidd

9 ماه پیش

750,000,000 تومان

متر مربع: 130

کلنگی

9 ماه پیش

18,750,000,000 تومان

خانه كلنگي

یوسف آباد، منطقه ۶

سرویس: 1

کلنگی

رحمتی

10 ماه پیش

18,750,000,000 تومان

سرویس: 1

کلنگی

10 ماه پیش

20,000,000,000 تومان

خانه كلنگي

تهران، خیابان پاسداران

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 140

کلنگی

رحمتی

10 ماه پیش

20,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 140

کلنگی

10 ماه پیش

156,000,000,000 تومان

خانه كلنگي

آرژانتین, تهران

کلنگی

رحمتی

10 ماه پیش

156,000,000,000 تومان

کلنگی

10 ماه پیش

63,350,000,000 تومان

خانه كلنگي

تهران، خیابان وليعصر، ایران

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 125

کلنگی

رحمتی

10 ماه پیش

63,350,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 125

کلنگی

10 ماه پیش

28,000,000,000 تومان

خانه كلنگي

دولت, تهران

کلنگی

رحمتی

10 ماه پیش

28,000,000,000 تومان

کلنگی

10 ماه پیش

30,000,000,000 تومان

سرویس: 1

کلنگی

رحمتی

10 ماه پیش

30,000,000,000 تومان

سرویس: 1

کلنگی

10 ماه پیش

57,000,000,000 تومان

خانه كلنگي

کامرانيه

اتاق: 1سرویس: 1

کلنگی

رحمتی

10 ماه پیش

57,000,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1

کلنگی

10 ماه پیش