مقایسه ملک ها

18,750,000,000 تومان

خانه كلنگي

یوسف آباد، منطقه ۶

اتاق: 4متر مربع: 500

کلنگی

رحمتی

2 سال پیش

18,750,000,000 تومان

اتاق: 4متر مربع: 500

کلنگی

2 سال پیش

415,000,000 تومان
املاک نیاز تو

کلنگی

تهرانپارس،فلکه چهارم،خ وفادار شرقی،خ شهید رجایی

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 92

کلنگی

مرتضی جباری

2 سال پیش

415,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 92

کلنگی

2 سال پیش

12,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو

کلنگی

تهران - ازادی نرسیده به صنعتی شریف

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 313

کلنگی

parsa

2 سال پیش

12,000,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 313

کلنگی

2 سال پیش

4,400,000,000 تومان
املاک نیاز تو

کلنگی

تهران - جلفا

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 400

کلنگی

2 سال پیش

4,400,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 400

کلنگی

2 سال پیش

1,280,000,000 تومان
املاک نیاز تو

کلنگی

خاوران - اتوبان بعثت، بعد از خیابان ذوالفقاری

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 400

کلنگی

محمد صاعدی

2 سال پیش

1,280,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 400

کلنگی

2 سال پیش

345,000,000 تومان
املاک نیاز تو

کلنگی

سلسبیل

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 84

کلنگی

moohamad

2 سال پیش

345,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 84

کلنگی

2 سال پیش