مقایسه ملک ها

500,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

شمیران نو

سرویس: 1متر مربع: 85

مغازه / غرفه

nori

5 ماه پیش

500,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 85

مغازه / غرفه

5 ماه پیش

450,000,000 تومان

مغازه

صادقیه

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

zaree

5 ماه پیش

450,000,000 تومان

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

5 ماه پیش

1,600,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

کاشانک

سرویس: 1متر مربع: 26

مغازه / غرفه

hajhashemi

5 ماه پیش

1,600,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 26

مغازه / غرفه

5 ماه پیش

122,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

مهران

سرویس: 10متر مربع: 13

مغازه / غرفه

saberii

5 ماه پیش

122,000,000 تومان

سرویس: 10متر مربع: 13

مغازه / غرفه

5 ماه پیش

450,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

استخر

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

tavakoli

5 ماه پیش

450,000,000 تومان

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

5 ماه پیش

1,800,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

شهرک امام خمینی

سرویس: 1متر مربع: 24

مغازه / غرفه

moghadarzade

5 ماه پیش

1,800,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 24

مغازه / غرفه

5 ماه پیش

950,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

دانشگاه تهران

متر مربع: 78

مغازه / غرفه

jahantigh

5 ماه پیش

950,000,000 تومان

متر مربع: 78

مغازه / غرفه

5 ماه پیش

11,700,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

صادقیه

متر مربع: 650

مغازه / غرفه

2806

5 ماه پیش

11,700,000,000 تومان

متر مربع: 650

مغازه / غرفه

5 ماه پیش

650,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

آلستوم

متر مربع: 25

مغازه / غرفه

bidari

5 ماه پیش

650,000,000 تومان

متر مربع: 25

مغازه / غرفه

5 ماه پیش