مقایسه ملک ها

فروشمسکونی
8,000,000,000 تومان
فروشمسکونی

سعید کرمی

استان مازندران، عباس آباد، جاده چالوس - تنکابن، ایران

سرویس: 4متر: 5500

ویلا

سعید کرمی

1 هفته پیش

8,000,000,000 تومان

سرویس: 4متر: 5500

ویلا

1 هفته پیش

فروش
2,500,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

رودهن

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 500

ویلا

محمد شاه محمدی

1 ماه پیش

2,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 500

ویلا

1 ماه پیش

فروش
850,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

رودهن

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 150

ویلا

محمد شاه محمدی

1 ماه پیش

850,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

فروش
1,200,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

رودهن

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 400

ویلا

محمد شاه محمدی

1 ماه پیش

1,200,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

فروش
2,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

رودهن

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 500

ویلا

محمد شاه محمدی

1 ماه پیش

2,000,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 500

ویلا

1 ماه پیش

فروش
16,500,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

چیذر

اتاق: 5متر مربع: 446

ویلا

آرش

1 ماه پیش

16,500,000,000 تومان

اتاق: 5متر مربع: 446

ویلا

1 ماه پیش

فروش
800,000,000 تومان
100مترویلای نوساز
فروش

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

علی شیخی

1 ماه پیش

800,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

1 ماه پیش

فروشمسکونی
630,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروشمسکونی

فروش ویلای ۲۴۳ متری نوشهر

نوشهر، استان مازندران

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 243

ویلا

pooyan

1 ماه پیش

630,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 243

ویلا

1 ماه پیش

فروش
250,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 200

ویلا

علی شیخی

1 ماه پیش

250,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش