مقایسه ملک ها

900,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

علی شیخی

1 سال پیش

900,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

450,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 60

ویلا

علی شیخی

1 سال پیش

450,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 60

ویلا

1 سال پیش

150,000,000 تومان

ویلا

شهر فيروزکوه

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

ویلا

esfandiar

1 سال پیش

150,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

ویلا

1 سال پیش

730,000,000 تومان

ویلا

پردیس

اتاق: 4سرویس: 1متر مربع: 140

ویلا

azad

1 سال پیش

730,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 1متر مربع: 140

ویلا

1 سال پیش

110,000,000 تومان

ویلا

شهر ملارد

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 84

ویلا

mohamaddi

1 سال پیش

110,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 84

ویلا

1 سال پیش

350,000,000 تومان

ویلا

مقدم

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 54

ویلا

hasshemi

1 سال پیش

350,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 54

ویلا

1 سال پیش

2,500,000,000 تومان
ویلا با 1000 متر زمین

ویلا

دماوند

اتاق: 4متر مربع: 400

ویلا

rezaiasa

1 سال پیش

2,500,000,000 تومان

اتاق: 4متر مربع: 400

ویلا

1 سال پیش

4,300,000,000 تومان

ویلا

دماوند

اتاق: 5سرویس: 3متر مربع: 600

ویلا

siahkola

1 سال پیش

4,300,000,000 تومان

اتاق: 5سرویس: 3متر مربع: 600

ویلا

1 سال پیش

900,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

علی شیخی

1 سال پیش

900,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش