مقایسه ملک ها

1,100,000,000 تومان

آپاتمان

منطقه 5 - المهدی

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان مسکونی

habibi

4 سال پیش

1,100,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش