مقایسه ملک ها

15,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ملک تجاری

تهران - پونک - میرزابابایی نرسیده به سردار جنگل

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 300

آپارتمان تجاری

khalil

3 سال پیش

15,000,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 300

آپارتمان تجاری

3 سال پیش

22,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

شهرک غرب, تهران

اتاق: 6سرویس: 3متر مربع: 400

ویلا

siavash

3 سال پیش

22,000,000,000 تومان

اتاق: 6سرویس: 3متر مربع: 400

ویلا

3 سال پیش

12,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو

کلنگی

تهران - ازادی نرسیده به صنعتی شریف

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 313

کلنگی

parsa

3 سال پیش

12,000,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 313

کلنگی

3 سال پیش

4,400,000,000 تومان
املاک نیاز تو

کلنگی

تهران - جلفا

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 400

کلنگی

3 سال پیش

4,400,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 400

کلنگی

3 سال پیش

1,280,000,000 تومان
املاک نیاز تو

کلنگی

خاوران - اتوبان بعثت، بعد از خیابان ذوالفقاری

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 400

کلنگی

محمد صاعدی

3 سال پیش

1,280,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 400

کلنگی

3 سال پیش

345,000,000 تومان
املاک نیاز تو

کلنگی

سلسبیل

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 84

کلنگی

moohamad

3 سال پیش

345,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 84

کلنگی

3 سال پیش

570,000,000 تومان
ملک تجاری

ملک تجاری

فلاح - 20متری فلاح

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 84

آپارتمان تجاری

mohamad

3 سال پیش

570,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 84

آپارتمان تجاری

3 سال پیش

2,500,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغــازه به همـراه آپارتمـان بصـورت یکجــا

بیـن نازی آبـاد و علی آبـاد شمالـی - خ رجایـی - میدان بهشـت - خ ابریشـم - بعداز 4 راه عباسـی پلاک 10 و 12

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 120

آپارتمان تجاری

HoseinAlizade

3 سال پیش

2,500,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 120

آپارتمان تجاری

3 سال پیش

350,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر: 126

آپارتمان مسکونی

roli

3 سال پیش

350,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر: 126

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش