مقایسه ملک ها

2,300,000,000 تومان

: 56

آپارتمان مسکونی

نیازتو

6 ماه پیش

2,300,000,000 تومان

: 56

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش

13,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 4: 315

آپارتمان مسکونی

نیازتو

6 ماه پیش

13,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 4: 315

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش

توافقی
توافقی

متر مربع: 800

زمین

9 ماه پیش

289,000,000 تومان

فوش آپارتمان نوساز

مولوی کوچه آزاد کوچه نساج

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 57

آپارتمان مسکونی

09126442652

9 ماه پیش

289,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 57

آپارتمان مسکونی

9 ماه پیش

متر مربع: 1850

زمین

iraj

10 ماه پیش

متر مربع: 1850

زمین

10 ماه پیش

720,000,000 تومان

متر مربع: 1800

زمین

danialmiar

1 سال پیش

720,000,000 تومان

متر مربع: 1800

زمین

1 سال پیش

200,000,000 تومان

متر مربع: 1300

زمین

moha1357

1 سال پیش

200,000,000 تومان

متر مربع: 1300

زمین

1 سال پیش

8,000,000,000 تومان

فروش مجتمع تجاری مسکونی با سوله

فیروزکوه - 500 متر بعد از میدان سپاه - نرسیده به تامین اجتماعی نمایندگی سایپا

اتاق: 8سرویس: 7متر مربع: 1700

مستغلات

salarieh

2 سال پیش

8,000,000,000 تومان

اتاق: 8سرویس: 7متر مربع: 1700

مستغلات

2 سال پیش