مقایسه ملک ها

47,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهریار

متر مربع: 500

زمین

abdos

2 سال پیش

47,000,000 تومان

متر مربع: 500

زمین

2 سال پیش

60,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

ملارد

متر مربع: 150

زمین

maeri

2 سال پیش

60,000,000 تومان

متر مربع: 150

زمین

2 سال پیش

500,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

شمیران نو

سرویس: 1متر مربع: 85

مغازه / غرفه

nori

2 سال پیش

500,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 85

مغازه / غرفه

2 سال پیش

250,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهر ری

متر مربع: 510

زمین

nikdel

2 سال پیش

250,000,000 تومان

متر مربع: 510

زمین

2 سال پیش

450,000,000 تومان

مغازه

صادقیه

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

zaree

2 سال پیش

450,000,000 تومان

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

2 سال پیش

1,600,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

کاشانک

سرویس: 1متر مربع: 26

مغازه / غرفه

hajhashemi

2 سال پیش

1,600,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 26

مغازه / غرفه

2 سال پیش

122,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

مهران

سرویس: 10متر مربع: 13

مغازه / غرفه

saberii

2 سال پیش

122,000,000 تومان

سرویس: 10متر مربع: 13

مغازه / غرفه

2 سال پیش

450,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

استخر

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

tavakoli

2 سال پیش

450,000,000 تومان

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

2 سال پیش

1,800,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

شهرک امام خمینی

سرویس: 1متر مربع: 24

مغازه / غرفه

moghadarzade

2 سال پیش

1,800,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 24

مغازه / غرفه

2 سال پیش