مقایسه ملک ها

پیش فروشتجاری
توافقی
پیش فروشتجاری

پروژه تجاری در حال ساخت

صادقیه، منطقه ۲، تهران،

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

parnian

13 ساعت پیش

توافقی

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

13 ساعت پیش