مقایسه ملک ها

650,000,000 تومان

مغازه

منطقه 12 - بازار

سرویس: 2متر مربع: 4

مغازه / غرفه

ziyai

3 سال پیش

650,000,000 تومان

سرویس: 2متر مربع: 4

مغازه / غرفه

3 سال پیش

208,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 8 - کرمان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 82

آپارتمان مسکونی

moiri

3 سال پیش

208,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 82

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

3,000,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 3 - دروس

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 245

آپارتمان مسکونی

adibi

3 سال پیش

3,000,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 245

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

205,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 8 - وحیدیه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 66

آپارتمان مسکونی

damavandi

3 سال پیش

205,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 66

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

2,000,000,000 تومان

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 300

ویلا

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

2,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 300

ویلا

3 سال پیش

950,000,000 تومان

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 300

ویلا

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

950,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 300

ویلا

3 سال پیش

666,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 200

ویلا

sheykhi

3 سال پیش

666,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 200

ویلا

3 سال پیش

82,000,000 تومان

آپارتمان

شهر شهریار - اندیشه

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 45

آپارتمان مسکونی

بهاری

3 سال پیش

82,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 45

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش