مقایسه ملک ها

650,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

آلستوم

متر مربع: 25

مغازه / غرفه

bidari

2 سال پیش

650,000,000 تومان

متر مربع: 25

مغازه / غرفه

2 سال پیش

1,288,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 112

آپارتمان موقعیت اداری

teehraani

2 سال پیش

1,288,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 112

آپارتمان موقعیت اداری

2 سال پیش

521,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان موقعیت اداری

shahi

2 سال پیش

521,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان موقعیت اداری

2 سال پیش

630,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 243

ویلا

pooyan

2 سال پیش

630,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 243

ویلا

2 سال پیش

900,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

علی شیخی

2 سال پیش

900,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

2 سال پیش

115,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 43

آپارتمان مسکونی

arbabsadeghi

2 سال پیش

115,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 43

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

1,280,000,000 تومان

آپارتمان

پارک لاله

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 285

آپارتمان مسکونی

abidian

2 سال پیش

1,280,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 285

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

50,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

nazif

2 سال پیش

50,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

550,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 102

آپارتمان مسکونی

gholaami

2 سال پیش

550,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 102

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش