مقایسه ملک ها

350,000,000 تومان

ویلا

مقدم

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 54

ویلا

hasshemi

3 سال پیش

350,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 54

ویلا

3 سال پیش

2,500,000,000 تومان
ویلا با 1000 متر زمین

ویلا

دماوند

اتاق: 4متر مربع: 400

ویلا

rezaiasa

3 سال پیش

2,500,000,000 تومان

اتاق: 4متر مربع: 400

ویلا

3 سال پیش

957,000,000 تومان

آپارتمان

یوسف آباد

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

روشن

3 سال پیش

957,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

365,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

ferdos

3 سال پیش

365,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

112,000,000 تومان
آپارتمان 51 متری

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 51

آپارتمان مسکونی

asaadi

3 سال پیش

112,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 51

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

400,000,000 تومان
5 واحد آپارتمان

اتاق: 6سرویس: 5متر مربع: 180

آپارتمان مسکونی

ssanai

3 سال پیش

400,000,000 تومان

اتاق: 6سرویس: 5متر مربع: 180

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

277,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

گلستان غربي

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

rahimiii

3 سال پیش

277,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

162,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 72

آپارتمان مسکونی

shahbazi

3 سال پیش

162,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 72

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

100,000,000 تومان

آپارتمان

بلورسازی

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 44

آپارتمان مسکونی

foladzade

3 سال پیش

100,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 44

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش