مقایسه ملک ها

400,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

صاحب الزمان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

sarikhani

3 سال پیش

400,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

900,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

علی شیخی

3 سال پیش

900,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

3 سال پیش

135,000,000 تومان

آپارتمان

نظام آباد

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 35

آپارتمان مسکونی

sabegh

3 سال پیش

135,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 35

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

360,000,000 تومان

آپارتمان

پونک جنوبی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 61

آپارتمان مسکونی

saadeghian

3 سال پیش

360,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 61

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

921,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 151

آپارتمان مسکونی

masodi

3 سال پیش

921,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 151

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

310,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

soheyl

3 سال پیش

310,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

2,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 300

ویلا

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

2,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 300

ویلا

3 سال پیش

90,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

آپارتمان مسکونی

banaei

3 سال پیش

90,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

116,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

انبار نفت

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 58

آپارتمان مسکونی

hoseinzade

3 سال پیش

116,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 58

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش