مقایسه ملک ها

900,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

علی شیخی

2 سال پیش

900,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

2 سال پیش

135,000,000 تومان

آپارتمان

نظام آباد

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 35

آپارتمان مسکونی

sabegh

2 سال پیش

135,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 35

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

360,000,000 تومان

آپارتمان

پونک جنوبی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 61

آپارتمان مسکونی

saadeghian

2 سال پیش

360,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 61

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

921,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 151

آپارتمان مسکونی

masodi

2 سال پیش

921,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 151

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

310,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

310,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

2,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 300

ویلا

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

2,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 300

ویلا

2 سال پیش

90,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

آپارتمان مسکونی

banaei

2 سال پیش

90,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

116,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

انبار نفت

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 58

آپارتمان مسکونی

hoseinzade

2 سال پیش

116,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 58

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

256,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

256,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش