مقایسه ملک ها

210,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 55

آپارتمان مسکونی

noname2

2 سال پیش

210,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 55

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

285,000,000 تومان

آپارتمان

جمالزاده

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

aasadi

2 سال پیش

285,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

305,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

bahrami

2 سال پیش

305,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

450,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 160

ویلا

esmailii

2 سال پیش

450,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 160

ویلا

2 سال پیش

900,000,000 تومان
ویلا کاملا مبله

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 100

ویلا

malek

2 سال پیش

900,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 100

ویلا

2 سال پیش

437,000,000 تومان
املاک نیاز تو

شهریار

شهریار

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 190

آپارتمان مسکونی

biglari

2 سال پیش

437,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 190

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

220,000,000 تومان
املاک نیاز تو

شهریار

شهریار

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 83

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

220,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 83

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

1,100,000,000 تومان
آپارتمان منطقه دنج

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

rezai

2 سال پیش

1,100,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

85,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 42

آپارتمان مسکونی

taghavi

2 سال پیش

85,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 42

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش