مقایسه ملک ها

750,000,000 تومان
ویلا و باغ

ویلا

شهر دماوند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 110

ویلا

damavandii

2 سال پیش

750,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 110

ویلا

2 سال پیش

950,000,000 تومان
ویلا در املاک نیاز تو

ویلا

شهر دماوند

اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 350

آپارتمان مسکونی

damavandii

2 سال پیش

950,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 350

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

200,000,000 تومان
فروش ملک

آپارتمان

منطقه 14 - مینای شمالی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 62

آپارتمان مسکونی

malakoti

2 سال پیش

200,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 62

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

1,820,000,000 تومان

مغازه

منطقه 1 - رستم آباد

متر مربع: 28

مغازه / غرفه

akbari

2 سال پیش

1,820,000,000 تومان

متر مربع: 28

مغازه / غرفه

2 سال پیش

10,500,000,000 تومان

مغازه

منطقه 4 - تهران پارس شرقی

متر مربع: 300

مغازه / غرفه

sadeghian

2 سال پیش

10,500,000,000 تومان

متر مربع: 300

مغازه / غرفه

2 سال پیش

1,000,000,000 تومان

مغازه

منطقه 9 - شمشیری

متر مربع: 40

مغازه / غرفه

2 سال پیش

1,000,000,000 تومان

متر مربع: 40

مغازه / غرفه

2 سال پیش

650,000,000 تومان

مغازه

رباط کریم - پرند

سرویس: 1متر مربع: 57

مغازه / غرفه

رضائی

2 سال پیش

650,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 57

مغازه / غرفه

2 سال پیش

7,000,000,000 تومان

مغازه

منطقه 6 - ایرانشهر

سرویس: 1متر مربع: 140

مغازه / غرفه

امین علیزاده

2 سال پیش

7,000,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 140

مغازه / غرفه

2 سال پیش

570,000,000 تومان
فروش مغازه

مغازه

منطقه 5 - شهران جنوبی

متر مربع: 22

مغازه / غرفه

khosravi

2 سال پیش

570,000,000 تومان

متر مربع: 22

مغازه / غرفه

2 سال پیش