مقایسه ملک ها

680,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 6 - شیراز

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

روشن

2 سال پیش

680,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

160,000,000 تومان
آپارتمان 59 متری

آپارتمان

منطقه 10 - هفت چنار

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 59

آپارتمان مسکونی

bashiri

2 سال پیش

160,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 59

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

220,000,000 تومان

آپارتمان

قلمستان-برادران جوادیان منطقه 11

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

madani

2 سال پیش

220,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

516,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 22 - گلستان غربي

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 111

آپارتمان مسکونی

nasiri

2 سال پیش

516,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 111

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

205,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 8 - کرمان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

آپارتمان مسکونی

امیر یحیایی

2 سال پیش

205,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

128,000,000 تومان

خانه مسکونی

شهر شهریار - اندیشه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان مسکونی

افشار

2 سال پیش

128,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

235,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 12 - بهارستان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

miad

2 سال پیش

235,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

2,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 400

ویلا

lavasani

2 سال پیش

2,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 400

ویلا

2 سال پیش