مقایسه ملک ها

70,000,000 تومان1,300,000 تومان/ماهیانه
فروش آپارتمان مسکونی 113 متری

آپارتمان مسکونی ۱۱۳

تهران، استان تهران، ایران

سرویس: 1متر مربع: 113

آپارتمان مسکونی

almasi

5 روز پیش

70,000,000 تومان1,300,000 تومان/ماهیانه

سرویس: 1متر مربع: 113

آپارتمان مسکونی

5 روز پیش

592,000,000 تومان
فروش واحد 148 متری

واحد ۱۴۸ متری جهانشهر کرج

کرج، جهانشهر، بلوار مولانا، ایران

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 148

آپارتمان مسکونی

ngolidari

5 روز پیش

592,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 148

آپارتمان مسکونی

5 روز پیش

60,000,000 تومان

فروش پردیس فاز ۱۱

پردیس، استان تهران، ایران

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

mehrepardis_ir

1 هفته پیش

60,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

190,000,000 تومان

آپارتمان

باشگاه نفت

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

daemi

3 ماه پیش

190,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

188,000,000 تومان
آپارتمان 77 متری

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

babian

3 ماه پیش

188,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

170,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

ashtiyani

3 ماه پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

80,000,000 تومان
واحدهای آپارتمانی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

سعید توتیان

3 ماه پیش

80,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

76,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

jaavad

3 ماه پیش

76,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

590,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 101

آپارتمان مسکونی

salimi

3 ماه پیش

590,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 101

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش