مقایسه ملک ها

500,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

500,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

13,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 4: 315

آپارتمان مسکونی

نیازتو

3 ماه پیش

13,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 4: 315

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش