مقایسه ملک ها

3,438,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

حصار بوعلی

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 191

آپارتمان مسکونی

pirozi

3 سال پیش

3,438,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 191

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

1,350,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

آپارتمان مسکونی

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

1,350,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

1,350,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

آپارتمان مسکونی

علی شیخی

3 سال پیش

1,350,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

1,350,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

ویلا

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

1,350,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

ویلا

3 سال پیش

2,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 400

ویلا

lavasani

3 سال پیش

2,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 400

ویلا

3 سال پیش

1,780,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

امامزاده قاسم

اتاق: 2متر مربع: 135

miraki

3 سال پیش

1,780,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 135

3 سال پیش

140,000,000 تومان
آپارتمان نوساز و خوش نقشه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 91

آپارتمان مسکونی

mosavi

3 سال پیش

140,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 91

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

2,743,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

شهرک غرب

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 211

آپارتمان مسکونی

talebi

3 سال پیش

2,743,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 211

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

2,450,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

سعادت آباد

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 146

آپارتمان مسکونی

kia

3 سال پیش

2,450,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 146

آپارتمان مسکونی

kia

3 سال پیش