مقایسه ملک ها

100,000,000 تومان1,000,000 تومان/رهن و اجاره
ساختمان پنج طبقه

محيطي دنج و آرام

نازی آباد تهران تهران استان تهران

اتاق: 2: 130

آپارتمان مسکونی

alighorbani

9 ماه پیش

100,000,000 تومان1,000,000 تومان/رهن و اجاره

اتاق: 2: 130

آپارتمان مسکونی

9 ماه پیش

205,000,000 تومان
آپارتمان در طبقه چهارم

فروش آپارتمان مسکونی در رامسر

استان مازندران، رامسر، بلوار طالقانی

اتاق: ۲سرویس: 2متر مربع: 84

آپارتمان مسکونی

mahdi

9 ماه پیش

205,000,000 تومان

اتاق: ۲سرویس: 2متر مربع: 84

آپارتمان مسکونی

9 ماه پیش

620,000,000 تومان

آپارتمان

تهران پارس شرقی

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 112

آپارتمان مسکونی

kamalian

10 ماه پیش

620,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 112

آپارتمان مسکونی

10 ماه پیش

700,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2: 200

آپارتمان مسکونی

aisa

10 ماه پیش

700,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2: 200

آپارتمان مسکونی

10 ماه پیش

115,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

hashemii

10 ماه پیش

115,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

10 ماه پیش

135,800,000 تومان
آپارتمان سه طبقه

آپارتمان

شهریار - مارلیک پرنیان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان مسکونی

135,800,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان مسکونی

89,775,000 تومان
آپارتمان مارلیک

آپارتمان

شهریار - مارلیک - خیابان پرنیان

اتاق: 1متر مربع: 66

آپارتمان مسکونی

89,775,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 66

آپارتمان مسکونی

270,000,000 تومان
آپارتمان اندیشه

آپارتمان

شهریار - مارلیک - پرنیان

اتاق: 3متر مربع: 135

آپارتمان مسکونی

270,000,000 تومان

اتاق: 3متر مربع: 135

آپارتمان مسکونی

500,000,000 تومان
آپارتمان خوش نقشه

آپارتمان

تهران / منطقه04 / مبارک آباد و حسین آباد (هروی) / میدان هروی - خ مکران شمالی

اتاق: 2متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

kariimii

12 ماه پیش

500,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

12 ماه پیش