مقایسه ملک ها

423,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 141

آپارتمان مسکونی

reyhani

3 ماه پیش

423,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 141

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

2,500,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

رودهن

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 500

ویلا

محمد شاه محمدی

3 ماه پیش

2,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

1,200,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

رودهن

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 400

ویلا

محمد شاه محمدی

3 ماه پیش

1,200,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

8,500,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

زعفرانیه

اتاق: 4متر مربع: 340

آپارتمان مسکونی

آرش

3 ماه پیش

8,500,000,000 تومان

اتاق: 4متر مربع: 340

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

500,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان مسکونی

sohani

3 ماه پیش

500,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

1,430,000,000 تومان

آپارتمان

اختیاریه

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 147

آپارتمان مسکونی

shahrokh

3 ماه پیش

1,430,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 147

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

3,500,000,000 تومان

آپارتمان

باغ فردوس

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

yaghobi

3 ماه پیش

3,500,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

957,000,000 تومان

آپارتمان

یوسف آباد

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

روشن

3 ماه پیش

957,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

146,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

amjad

3 ماه پیش

146,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش