مقایسه ملک ها

فروشمسکونی
8,000,000,000 تومان
فروشمسکونی

سعید کرمی

استان مازندران، عباس آباد، جاده چالوس - تنکابن، ایران

سرویس: 4متر: 5500

ویلا

سعید کرمی

1 هفته پیش

8,000,000,000 تومان

سرویس: 4متر: 5500

ویلا

1 هفته پیش

فروش
423,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

رودهن

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 141

آپارتمان مسکونی

reyhani

1 ماه پیش

423,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 141

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
2,500,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

رودهن

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 500

ویلا

محمد شاه محمدی

1 ماه پیش

2,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 500

ویلا

1 ماه پیش

فروش
1,200,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

رودهن

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 400

ویلا

محمد شاه محمدی

1 ماه پیش

1,200,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

فروش
8,500,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

زعفرانیه

اتاق: 4متر مربع: 340

آپارتمان مسکونی

آرش

1 ماه پیش

8,500,000,000 تومان

اتاق: 4متر مربع: 340

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
500,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

دریا

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان مسکونی

sohani

1 ماه پیش

500,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
1,430,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

اختیاریه

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 147

آپارتمان مسکونی

shahrokh

1 ماه پیش

1,430,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 147

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
3,500,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

باغ فردوس

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

yaghobi

1 ماه پیش

3,500,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
957,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

یوسف آباد

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

روشن

1 ماه پیش

957,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش