مقایسه ملک ها

957,000,000 تومان

آپارتمان

یوسف آباد

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

روشن

2 سال پیش

957,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

146,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

amjad

2 سال پیش

146,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

3,438,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

حصار بوعلی

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 191

آپارتمان مسکونی

pirozi

2 سال پیش

3,438,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 191

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

2,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 400

ویلا

lavasani

2 سال پیش

2,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 400

ویلا

2 سال پیش

1,780,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

امامزاده قاسم

اتاق: 2متر مربع: 135

miraki

2 سال پیش

1,780,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 135

2 سال پیش

140,000,000 تومان
آپارتمان نوساز و خوش نقشه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 91

آپارتمان مسکونی

mosavi

2 سال پیش

140,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 91

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

2,743,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

شهرک غرب

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 211

آپارتمان مسکونی

talebi

2 سال پیش

2,743,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 211

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

2,450,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

سعادت آباد

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 146

آپارتمان مسکونی

kia

2 سال پیش

2,450,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 146

آپارتمان مسکونی

kia

2 سال پیش

2,550,000,000 تومان

ویلا

رودهن

اتاق: 5سرویس: 3متر مربع: 540

ویلا

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

2,550,000,000 تومان

اتاق: 5سرویس: 3متر مربع: 540

ویلا

2 سال پیش